Żegnamy Panią Wandę

Z bólem serca żegnamy Panią Prof. dr hab. WANDĘ BORZEMSKĄ – lekarza weterynarii, ornitologa, hodowcę kotów rosyjskich niebieskich MINORA*PL.
Pani Profesor okazała nam wiele serca, pomocy i życzliwości.
Była człowiekiem ogromnej dobroci, o wielkim sercu dla ludzi. Nigdy nie odmówiła pomocy, nigdy nie zabrakło Jej czasu dla drugiej osoby.

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 16.06.2018 (sobota) o godzinie 11.00 w Kościele Św. Jana Kantego w Legionowie, ul. ks. Józefa Schabowskiego 2.

POKÓJ JEJ DUSZY [*]